SAT (Scholastic Aptitude Test) je test sposobnosti koji se koristi kao prijemni ispit za upis na preddiplomske studije u SAD-u. Polaže se kao dio upisnog procesa za studij.

Postoje dvije vrste SAT testova:
SAT Reasoning – sastoji se od tri dijela: test čitanja, test pisanja i jezičnih sposobnosti i matematički dio. Od 2016. pisanje eseja nije obavezno, no mnogi fakulteti esej i dalje postavljaju kao uvjet za upis. Polaganje SAT Reasoninga obavezno je za upis na fakultete u inozemstvu, osobito u SAD-u.
SAT Subject tests – dodatni testovi znanja koji se ponekad traže od učenika koji upisuju studij u inozemstvu. Ovi testovi testiraju znanje iz pojedinih područja npr. iz matematike, kemije, njemačkog jezika, povijesti, umjetnosti i sl. Koje dodatne SAT Subject testove će učenik morati položiti ovisi o studiju na koji se upisuje. Za popis institucija koje traže rezultate SAT Subject testova slijdite link. https://collegereadiness.collegeboard.org/sat-subject-tests/about/institutions-using

Struktura SAT Reasoning ispita

Cjelina Trajanje Vrsta zadataka
Reading (čitanje) 65 minuta 52 zadatka.Pročitati tekstove i odgovoriti na pitanja vezana uz dopunjavanje rečenica
Writing and Language (pisanje i jezične vještine) 35 minuta 44 zadatka. Pitanja na zaokruživanje vezana uz uočavanje i ispravljanje gramatičkih grešaka i pravilnog korištenja jezika.
Mathematics (matematika) 70 minuta 54 zadatka. Pitanja i zadaci vezani uz aritmetičke operacije algebru geometriju statistiku i vjerojatnosti.
Essay (nije obavezno) 50 minuta Jedan esej. Piše se na kraju testiranja. Iz njega se iščitavaju vještine čitanja i pisanja te analitičkog i kritičkog mišljenja.

*Uz 9 cjelina iz navedena 3 područja piše se još jedna cjelina koja može biti iz bilo kojeg od spomenutih područja, a traje 25 minuta.

Bodovanje SAT Reasoning testa

Na SAT Reasoning testu možete ostvariti 400-1600 bodova, odnosno 200-800 bodova po području testiranja. Čitanje i pisanje čine jedno područje, a matematika čini drugo. Esej se ocjenjuje neovisno ocjenama od 2 do 8. Postoje još i bodovi koje ostavrujete analitičkim čitanjem i rješavanjem problema kroz test, a možete ih ostvariti 10-40.

Način bodovanja:
– Za svaki točan odgovor dobivate 1 bod
– za svako neodgovoreno pitanje ili zadatak ili netočno odgovoreno pitanje dobivate 0 bodova, dakle nema negativnih bodova.

Prijava

Testove SAT Reasoning i Subject možete prijaviti preko službene internetske stranice testova, www.collegeboard.com.
U jednom testnom roku možete polagati ili 1 SAT Reasoning ili najviše 3 SAT Subject testa. Prije konačnog odabira Subject testova obavezno provjerite koje Subject testove je moguće polagati u kojim testnim rokovima. Prilikom prijave posebno vodite računa o tome da rokovi prijave za SAT nisu jednaki za polaganje testa u Americi (US dates) i za polaganje testa u ostalim zemljama (International dates). Za polaganje u ostalim zemljama rok prijave je otprilike 2 tjedna kraći pa pazite da se prijavite na vrijeme kako ne bi plaćali zakasninu koja iznosi dodatnih 41 USD na redovnu cijenu prijave polaganja testa.

Mjesta polaganja

SAT Reasoning i SAT Subject se polažu u službenom administracijskom centru za SAT Reasoning i SAT Subject na sljedećoj lokaciji:

Američka međunarodna škola u Zagrebu
Ul. Damira Tomljanovića 3, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 7999-300
Faks: + 385 (0)1 4680-171
E-mail: aisz@aisz.hr
www.aisz.hr

Termini polaganja

Testiranja za SAT Reasoning i SAT Subject testove organiziraju se 6 puta godišnje. Učenik ne može polagati SAT Reasoning i SAT Subject testove na isti dan.
Termini polaganja SAT Reasoning i SAT Subject testova su dostupni na internetskoj stranici http://sat.collegeboard.org/register/sat-international-dates.

Cijena testa

SAT Reasoning: 81 USD (Registration fee 43 USD + International processing fee 38 USD)

SAT Reasoning + Essay: 92.50 USD (Registration fee 54.50 USD + International processing fee 38 USD)
SAT Subject:

Fee za prijavu jednog do tri ispita (tri je maksimum koji možete polagati u jednom danu) iznosi 26 USD. Za svaki jezični SAT Subject ispit sa slušanjem plaća se još 26 USD, a za sve ostale ispite 18 USD po testu. Fee za regiju u kojoj je i Hrvatska iznosi 38 USD. Ukupna cijena ispita ovisi o broju ispita koji polažete i radi li se o ispitima sa slušanjem.

Rezultati SAT testova

Svaki kandidat koji položi SAT Reasoning i SAT Subject ima pravo na dvije vrste certifikata s rezultatima:
-Online score report – rezultati testa dostupni su online na službenoj stranici http://www.collegeboard.com nekoliko tjedana nakon datuma polaganja testa. Za uvid u rezultate svaki kandidat se treba ulogirati na službenu stranicu koristeći vlastiti username i password.
-Mailed score report – certifikat s rezultatima koji se šalje na kućnu adresu kandidata i na adrese institucija koje je kandidat prijavio za primanje rezultata. Točan datum dostave ovisi o lokaciji na koju se isporučuje.

Valjanost rezultata

Rezultati SAT Reasoning i SAT Subject testiranja vrijede do sljedećeg polaganja ovih testova.

Kako se pripremiti za polaganje SAT ispita?

Za uspješno polaganje ispita preporučujemo pravovremeno pohađanje pripremnih tečajeva za određeni ispit kao biste stekli iskustvo polaganja testa i kako biste se što kvalitetnije pripremili za polaganje testa. Za postizanje željenih razultata, osim samog razumijevanja i spospobnosti komunikacije na engleskom jeziku, potrebno je poznavati te sigurno vladati specifičnim tehnikama polaganja ovog ispita koje vam mogu pomoći da ostvarite što veći broj bodova.

Arte et Marte vam omogućuje kvalitetnu i potpunu pripremu za uspješnu prijavu i polaganje SAT-a kroz pripremne tečajeve koji uključuju besplatne pripremne materijale (knjige i multimediju) za sve polaznike. Tečaj uključuje unaprijeđenje vještina koje se testiraju na SAT ispitu ali što je još važnije, i ovladavanje specifičnim tehnikama polaganja ovog ispita. Neke od tih vještina su posebne tehnike slušanja i čitanja te prepoznavanja određenih informacija, a uključuju i tehnike učinkovitog vođenja bilješki u dijelovima testa koji se odnose na slušanje, govor i pisanje.

U pristupu poduci i savjetovanju koristimo prokušane principe i metode koje smo usvojili i usavršili kroz godine pedagoškog i metodičkog rada. Grupna nastava organizirana je u malim grupama u terminima prema dogovoru, a naši profesori i kod grupne nastave zadržavaju individualni pristup svakom polazniku. Smatramo i da je naš zadatak polaznicima pružiti potrebnu pomoć u ugodnoj i opuštenoj radnoj atmosferi.

Naglasak stavljamo na mjerljivost napretka pa prije pohađanja tečaja, preporučamo pristupanje probnom ispitu te izlaznom ispitu na kraju tečaja (koji su uračunati u cijenu tečaja). Daljnji rad u grupi ili individualnoj pripremi koncentrirat će se na unapređivanje vještina u kojima kojima ste postigli slabije rezultate.
Tijekom tečaja koristimo stvarne i najažuriranije materijale, a polaznici dobivaju priliku u potpunosti se upoznati sa svim specifičnostima ispita. Ako na našim stranicama i cjeniku ne uspijevate pronaći što tražite, slobodno nam se obratite da zajedno pronađemo rješenje za vas.

Ovisno o vašim potrebama, predznanju i vremenu nudimo vam sljedeće vrste priprema:

Priprema u grupi

REDOVNI GRUPNI TEČAJ 42 sata

Redovni tečaj je idealan izbor za one one kojima odgovara rad u grupi u relativno kratkom periodu. Ovaj tečaj održava se optimalnom dinamikom i intenzitetom kako bi se dovoljno pažnje posvetilo svim jezičnim vještinama i vrstama zadataka koje se pojavljuju na testu. Ovaj tečaj priprema Vas za matematički i jezični dio ispita te podrazumijeva spremnost na dodatni samostalni rad od kuće.

INTENZIVNI GRUPNI TEČAJ 60 sati

Intenzivni tečaj je idealan izbor za one koji se žele detaljno pripremiti, i/li imaju manje vremena za rad kod kuće, i/li koji imaju nizak rezultat ulaznog ispita, a trebaju postići veliki skok prema ciljanom rezultatu. Intenzivni tečaj traje 63 sati te daje dovoljno vremena da se posveti dovoljno pažnje ponavljanju gramatike, svim jezičnim vještinama i vrstama zadataka koje se pojavljuju na testu. Ovaj tečaj priprema Vas za matematički i jezični dio ispita te podrazumijeva spremnost na dodatni samostalni rad od kuće.

Individualna priprema

INDIVIDUALNI TEČAJ 42 sata

Ovaj tečaj je za Vas ako Vam više odgovara individualni pristup te priprema uz maksimalnu podršku profesora, kvalitetnu literaturu i multimediju. Ovaj tečaj priprema Vas za matematički i jezični dio ispita te podrazumijeva spremnost na dodatni samostalni rad od kuće. Vrijeme održavanja nastave, sadržaj i dinamika individualnih tečajeva maksimalno se prilagođava polazniku i ciljanom rezultatu.

INDIVIDUALNI MODUL 9 sati

Individualni modul je za polaznike koji trebaju podići rezultat na jednom ili eventualno dva dijela testa. Vrijeme održavanja nastave, sadržaj i dinamika individualnih modula maksimalno se prilagođava polazniku i ciljanom rezultatu.

Naše grupe imaju najviše 5 polaznika!

Nastavni materijali za tečaj, ulazni i izlazni ispiti su besplatni!

Za više informacija i predbilježbe molimo Vas da nas kontaktirate.

 

SAT

GRUPNI INDIVIDUALNI
Redovni tečaj (42 sati) Intenzivni tečaj (60 sati) Individualni tečaj (36 sati) Individualni modul (9 sati)
SAT 2.990 3.490 7.290 2.600

Kontaktirajte nas