Međunarodno priznati standardizirani testovi su vrlo često dio prijavnog procesa te jedan od uvjeta za upis na sveučilišta u inozemstvu te za dobivanje radnih dozvola za rad u inozemstvu. U našoj ponudi pronaći ćete grupne i individualne pripremne tečajeve različitog broja sati, kako bi odgovarali Vašim potrebama. U cijenu pripremnih tečajeva uključeni su materijali.

IELTS

Jedan od najpoznatijih i najraširenijih standardiziranih ispita engleskog jezika. Ocjenjuje se na skali do 9.0, testira 4 vještine (Reading, Listening, Speaking i Writing).

SAZNAJTE VIŠE

TOEFL

Jedan od najpoznatijih i najraširenijih standardiziranih ispita engleskog jezika. Ocjenjuje se na skali do 120 bodova, testira 4 vještine (Reading, Listening, Speaking i Writing).

SAZNAJTE VIŠE

DUOLINGO

Standardizirani ispit engleskog jezika koji brzo dobiva na popularnosti. Maksimalan broj bodova je 160, prilagođava se razinom težine za pisanja i testira jezične vjestine kroz niz kraćih zadataka.).

SAZNAJTE VIŠE

GMAT

Standardizirani ispit koji se većinom koristi za procjenu kandidata za Mastere, posebno ekonomije i businessa. Sastoji se od verbalnog i kvantitativnog dijela te pisanog uradka.

SAZNAJTE VIŠE

GRE

Standardizirani ispit koji se većinom koristi za procjenu kandidata za Mastere, posebno ekonomije i businessa. Sastoji se od verbalnog i kvantitativnog dijela te pisanog uradka.

SAZNAJTE VIŠE

SAT

Standardizirani ispit koji procjenjuje akademske sposobnosti kroz kvantitativni dio, razumijevanje čitanjem i gramatičke i pravopisne zakonitosti te pisanje eseja. Potreban za upis undergrad studija prvenstveno u SAD-u, ali i šire.

SAZNAJTE VIŠE

ACT

CT (American College Testing) je test koji se koristi kao prijemni ispit za upis preddiplomskog studija u SAD-u. Polažu ga međunarodni i američki studenti kao dio upisnog procesa za studij.

SAZNAJTE VIŠE

PROCES PRIJAVE

Proces prijave obuhvaća niz koraka koje se moraju izvršiti u određenom vremenskom roku te ga mora proći svaka osoba koja se želi prijaviti na obrazovne programe sveučilišta u inozemstvu.

PRIPREMNI TEČAJEVI

U našoj ponudi pronaći ćete grupne i individualne pripremne tečajeve različitog broja sati, kako bi odgovarali Vašim potrebama. U cijenu pripremnih tečajeva uključeni su materijali.

NISTE SIGURNI? ISPUNITE UPITNIK

Ispunjavanje upitnika pomaže nama da pomognemo Vama! Podaci koje navedete u upitniku omogućavaju nam da Vam damo konkretne informacije i savjete.