Za uspješnu prijavu na fakultete u Americi, Velikoj Britaniji, Australiji i Novom Zelandu te na fakultete u Europskoj uniji koji nude programe na engleskom jeziku preporučujemo pravovremenu pripremu budući da vremenski period u kojem se zaprimaju prijave traje od datuma otvaranje prijava do datuma krajnjeg roka predaje dokumenata i zatvaranja prijave. U većini slučajeva radi se o periodu od par mjeseci.  Više o konkretnijim koracima o tome kako upisati fakultet u Americi pročitajte na našem blogu.

 

Zakaži 30 minuta besplatnih konzultacija!

 

Zakaži besplatne konzultacije

Koraci za prijavu su sljedeći:

1. PRIPREMA PRIJAVNE DOKUMENTACIJE
2. POLAGANJE STANDARDIZIRANIH TESTOVA
3. PREDAJA DODATNE DOKUMENTACIJE
4. INTERVJU

1. Priprema prijavne dokumentacije

Priprema prijavne dokumentacije se najčešće sastoji od otvaranja korisničkog računa na web stranici sveučilišta, popunjavanja prijavnog obrasca te ispunjavanja i prikupljanja dodatne prijavne dokumentacije: životopisa, eseja, motivacijskog pisma (Personal Statement ili Statement of Purpose), pisma preporuke, odgovora na specifična pitanja prema zahtjevima sveučilišta te obrazovnih dokumenata.

Prvo preporučamo pravovremeno otvaranje korisničkog računa na web stranici sveučilišta kako biste se upoznali sa specifičnostima prijavnog obrasca i zahtjeva prihvatljivosti pojedinog sveučilišta. Sljedeće se preporuča ispuniti podatke koji su vam poznati i/li dostupni te započeti rad i prikupljanje dodatne prijavne dokumentacije.

Dodatnu prijavnu dokumentaciju najčešće čine:
-životopis,
-esej, motivacijsko pismo (Personal Statement ili Statement of Purpose),
-pismo/a preporuke,
-odgovori na specifična pitanja prema zahtjevima sveučilišta,
-prijepis/prijevod obrazovnih dokumenata.

Izrada životopisa

Životopis za prijavu na studij daje sadržajni i vremenski pregled Vaših dosadašnjih postignuća i interesa. Uključuje informacije o obrazovanju, radnom iskustvu, eventualnim sportskim ili drugim postignućima, vještinama koje ste stekli, poznavanju stranih jezika te privatnih interesa. Životopis bi trebao biti prilagođen programu/sveučilištu na koje se prijavljujete.

Pisanje eseja

U sklopu prijave na studij većina sveučilišta traži od kandidata da napišu jedan ili više eseja na zadanu temu ili kao odgovor na dano pitanje. Pitanja su različita od sveučilišta do sveučilišta ali najčešće su vezana za motovaciju za studij, vrstu studijskog programa na koji se prijavljujete ili kako se pak odabrani program uklapa u Vaš dugotrajni cilj. Esej je jedan od važnijih dijelova prijave jer Vam daje priliku da u najboljem svjetlu dokažete zašto ste baš Vi pravi kandidat za navedeno sveučilište. Iz eseja sveučilišta žele dalje procjeniti Vaše komunikacijske vještine pisanja, organizacijske vještine, akademski kapacitet, te intelektualnu zrelost.

Motivacijsko pismo (Personal Statement ili Statement of Purpose)

U motivacijskom pismu važno je da na što uvjerljiviji način objasnite baš Vi pravi kandidat za navedeni program. U tu svrhu važnop je da opišite svoja relevantna znanja, vještine i interese, zažto se želite upisati na odabrani program te kako se on uklapa u Vaš dugotrajni cilj u budućnosti. Obrazložite nadalje kako svojim dosadašnjim iskustvima možete pridonjeti već raznolikoj tudentskoj zajednici fakulteta na koji se prijavljujete. Odvojite dovoljno vremena da promislite što želite izraziti svojim esejom te da nađete najbolji način da tu poruku prenesete. Imajte na umu tehničke parametre pisanja eseja, jasno i argumentirano izražavanje misli i ideja, te zahtjeve pojedinih fakulteta vezane uz broj riječi te eventualno propisanu veličinu i format slova. Ako koristite citate ili određene pojmove, iskreno i točno navedite korištene izvore.

Preporuke

Važno je da odaberete da Vam preporuku napiše osoba, profesor, trener ili mentor, koja Vas dobro i/ili dovoljno dugo poznaje kako bi mogla kvalitetno i argumentirano obrazložiti zašto Vas preporuča za odabrani program. Tekst preporuke mora jasno govoriti o Vašim znanjima, sposobnostima, vještinama koje posjedujete te o dosada ostvarenim postignućima.

U našem Centru za poduku i savjetovanje Arte et Marte nudimo stručnu pomoć u svakom koraku prijave ili u cjelokupnom procesu prijave na sveučilišta u Hrvatskoj i inozemstvu. Javite nam se!

2. Polaganje standardiziranih testova

Međunarodno priznati standardizirani testovi su vrlo često dio prijavnog procesa te jedan od uvjeta za upis na sveučilišta u inozemstvu te za dobivanje radnih dozvola za rad u inozemstvu. Standardizirani testovi mjere određeno znanje, sposobnosti ili vještinu (npr. poznavanje stranog jezika, matematike, medicine, poslovnog jezika, itd.) Ovisno o samom programu i sveučilištu, radnom mjestu i državi, bit će potrebno položiti jedan ili više standardiziranih testova. Kod prijavljivanja na obrazovne programe u inozemstvu, najčešći ispiti su upravo oni vezani uz poznavanje jezika na kojemu se provodi program na koji se prijavljujete.

Rezultati standardiziranih ispita najčešće se prilažu se kompletnoj dokumentaciji prije krajnjeg roka natječaja prijave na sveučilišta. U iznimnim slučajevima standardizirane ispite moguće je polagati nakon roka natječaja.

Za upis na dodiplomski studij, najčešće traženi standardizirani testovi su:
TOEFL, IELTS Academic i SAT

Za upis na diplomski i poslijediplomski studij, najčešće traženi standardizirani testovi su:
– TOEFL, IELTS Academic, GMAT ili GRE

Za uspješno polaganje ispita preporučujemo pravovremeno pohađanje pripremnih tečajeva za određeni ispit kao biste stekli iskustvo polaganja testa i kako biste se što kvalitetnije pripremili za polaganje testa.
U našem Arte et Marte centru za poduku i savjetovanje nudimo usluge informiranja, savjetovanja te individualnu i grupnu poduku u pripremi za polaganje sljedećih standardiziranih ispita: IELTS, TOEFL, SAT, GMAT i GRE.

U pristupu poduci i savjetovanju koristimo prokušane principe i metode koje smo usvojili i usavršili kroz godine pedagoškog i metodičkog rada. Grupna nastava organizirana je u malim grupama u terminima prema dogovoru, a naši profesori i kod grupne nastave zadržavaju individualni pristup svakom polazniku. Smatramo i da je naš zadatak polaznicima pružiti potrebnu pomoć u ugodnoj i opuštenoj radnoj atmosferi.

Naglasak stavljamo na mjerljivost napretka pa prije pohađanja tečaja, preporučamo pristupanje probnom ispitu te izlaznom ispitu na kraju tečaja (koji su uračunati u cijenu tečaja). Tijekom tečaja koristimo stvarne i najažuriranije materijale, a polaznici dobivaju priliku u potpunosti se upoznati sa svim specifičnostima ispita.

Ako na našim stranicama i cjeniku ne uspijevate pronaći što tražite, slobodno nam se obratite da zajedno pronađemo rješenje za vas.

Javite nam se

3. Predaja dodatne dokumentacije administracijskom centru u određenom vremenskom roku

Sve tražene dokumente važno je napisati ili prikupiti te po potrebi prevesti i službeno ovjeriti prijevod. Dokumenti se šalju poštom ili se skeniraju i šalju elektronskim putem.

4. Intervju

Najčeće nakon što ste uspješno obavili prethodne korake u prijavnom procesu, neka će Vas sveučilišta pozvati na intervju. Intervju može voditi jedan ili više predstavnika sveučilišta/edukacijskog programa se se održava uživo i/ili putem telefona/Internet veze. Radi se o vrlo važnom koraku u procesu prijave te zahtjeva ozbiljno promišljanje, pripremu i vježbu.

Tijekom intervjua ocjenjuju se osobnost kandidata, komunikacijske vještine te vještina osobnog prezentiranja na stranom jeziku. U procjenu se uključuje neverbalna komunikacija, gestikulacija i govor tijela. Pitanja su često vezana uz informacije navedene u prijavnom obrascu, ali mogu uključivati i dodatna pitanja vezana uz motivaciju, doprinos sveučilištu te dugotrajnim životnim cijlevima. Budući da se intervju događa ‘uživo’, važno je da kandidat unaprijed promisli i dobro se pripremi za moguća pitanja.

U našem centru za poduku i savjetovanje Arte et Marte nudimo stručnu pomoć u pripremi za intervju. Poduka uključuje pripremu i uvježbavanje odgovora na tipična pitanja koja se pojavljuju na ovoj vrsti intervjua, osvještavanje obrazaca neverbalne komunikacije te snalaženje u nepredvidivim situacijama.

 

Besplatne info konzultacije

 

Budući da su procesi prijave na studij u inozemstvu te pripreme za standardizirane testove često kompleksni, nudimo vam besplatne info konzultacije su prilika da porazgovaramo o Vašim željama i mogućnostima te da Vam objasnimo koju vrstu usluge Vam možemo pružiti. Objasnit ćemo Vam detaljno proces prijave na studij te što se od Vas očekuje u tom procesu. Ovom prilikom slobodno pripremite pitanja, izrazite Vaše želje i snove a mi ćemo za Vas osmisliti konkretne korake i vremenske rokove kako da dođete do svog cilja. Konzultacije se održavaju online prema dogovoru.

Zakaži besplatne konzultacije

POMOĆ U PROCESU PRIJAVE

POMOĆ U PISANJU PREPORUKA 1 preporuka 3 poreporuke
Pisanje 800 2.000
Dorada 500 1.200

POMOĆ U PISANJU MOTIVACIJSKOG PISMA
(Personal Statement/Letter of Intent)
1 kom
Pisanje 1.300
Dorada 1.000

POMOĆ U PISANJU CV-a 1 kom
Dorada 600

PRIPREMA ZA INTERVJU 1 sesija 3 sesije
250 700

INDIVIDUALNO PRAĆENJE

INDIVIDUALNO PRAĆENJE 10.890
Uključuje:
Incijalni razgovor
Pretragu i odabir fakulteta
Ispunjavanje prijavnog obrasca za upis na fakultet
Pomoć u pisanju preporuka
Pomoć u pisanju Motivacijskog pisma/Personal Statement/Letter of Intent
Priprema za intervju
Ulazne ispite


Ne uključuje:
Pripremu za polaganje standardiziranih ispita
Pretragu i odabir stipendija
Ispunjavanje prijavnog obrasca za stipendiju

Kontaktirajte nas